Daishichi Myoka Rangyoku Ω Kimoto Junmai Daiginjo Shizuku Genshu 720ml – $1,120

  • Alc: 16%
  • Polishing rate: 50%
  • 720ml